Ajudes per a la millora de l’eficiència energètica en habitatges

Sabies que existeixen una sèrie d’ajudes per a la millora de l’eficiència energètica dels habitatges? Provenen dels Fons Next Generation i estan regulats pel Reial decret 853/2021, de 5 d’octubre a través de 6 programes d’ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència (PRTR).

L’objectiu d’aquestes ajudes és finançar actuacions o obres que contribueixin a reduir el consum d’energia dels habitatges, constituïts com a domicili habitual i permanent dels seus propietaris, usufructuaris o arrendataris.

Les actuacions objecte de subvenció són les següents: 

  • ​Actuacions de reducció de la demanda energètica (calefacció i refrigeració) d’almenys un 7%.
  • Actuacions de reducció del consum d’energia primària no renovable d’almenys un 30%.
  • Actuacions de modificació o substitució d’elements constructius en la façana d’adequació al Codi Tècnic de l’Edificació.

Les ajudes s’hauran de disposar abans del juny de 2026 i el seu import serà del 40% del cost de l’actuació –que ha de ser igual o superior a 1.000 euros per habitatge-, amb un límit de 3.000 euros per habitatge. 

Molt a millorar

Atès que a l’Estat Espanyol prop del 45% dels edificis són previs a 1980, quan no existia una normativa sobre l’eficiència energètica en les edificacions de nova construcció, hi ha molt marge de millora pel que fa a l’eficiència energètica. 

En aquest sentit, més del 81% dels edificis existents se situen entre les lletres E, F o G en termes d’emissions, i el percentatge augmenta fins al 84,5% si parlem del consum energètic. 

En global, els Fons Next Generation busquen reduir, com a mínim, un 30% el consum d’energia en els habitatges residencials, la qual cosa es podria aconseguir rehabilitant un total de 75.000 habitatges en 3 anys.